Categories
All post 政治 最新 - 即時新聞

【慶雙十=分裂國家?】
咩係雙十節?

雙十節定於武昌起義的發動日,亦是推翻清朝的開端。事緣1911年5月,清廷宣佈鐵路國有政策,隨後將鐵路的修築權賣給列強,以換取借款。此政策引起民眾強烈反對,當中以四川最為激烈,發起罷課、罷市等示威活動。清廷派湖北新軍入川鎮壓,使湖北守備空虛,革命黨趁虛而入,起義正式爆發。

事實上,武昌起義純屬偶然性。1911年10月9日,革命黨人於胡北漢口製造炸彈時發生爆炸,令計劃迫於提早。清廷得悉後,胡北總督下令武昌戒嚴,搜捕革命黨各人。其後革命黨人率先進攻總督衙門,總督落荒而逃。革命黨人成功控制武昌城,推舉黎元洪為都督,成立湖北新政府,稱為辛亥革命,亦是其後推翻清朝的重要成因。

武昌起義成功,名省響應,加速了清朝的滅亡。全國大部分省份宣佈獨立,已獨立的省份代表前往南京籌備成立中華民國臨時政府,並推選孫中山為臨時大總統。1912年1月1日,南京總統府舉辦中華民國臨時大總統就職典禮;同日,中華民國臨時政府成立,但清廷尚未正式滅亡。同年2月,袁世凱因巨大的野心,欲成為正式大總統,迫使宣統帝溥儀退位,清朝正式滅亡,象徵着中國二千多年的君主專制統治結束。

民國真正建立的日期雖為1月1日,但由於武昌起義對民國建立十分重要,所以中國民國將國慶日定為10月10日。

多年以來,每逢十月十日均有市民慶祝雙十節,以記念辛亥革命和中華民國成立。時至今日,保安局局長鄧炳強卻告誡市民勿於當日意圖做出「把台灣從中國分裂出去」的行為,甚至有機會觸犯「港區國安法」。

面對彎曲悖謬的世代,何時再能名正言順地記念歷史?願香港人能從歷史中學習,黑暗的路雖然難走,但相信未來仍有一絲𥌓光。

#雙十節 #辛亥革命 #民國國慶
#sparkyouthmedia

 

熱門文章

【慶雙十=分裂國家?】
咩係雙十節?

雙十節定於武昌起義的發動日,亦是推翻清朝 …

【 #spark文化生活】
參觀本地皮飾工作室
Pursful

大家有冇留意過究竟我哋香港有咩本地品牌呢 …

【阿富汗局勢整合】
美軍與阿富汗 2001-2021

美軍今早已由阿富汗完成撤軍。近月塔利班趁 …

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *